Alt av arbeid innen anlegg – vei – hage – mur

Fra planlegging til ferdig resultat

GSH AS er ein annleis maskinentreprenør med ein breidt fagområde. Vi leverer tenester til både proff- og privatkundar i vår region.

Bedrifta har 28 fast tilsette med sin kvardag primært spreidt over heile Vestland Fylke der du finn oss på vegarbeide, trafikkdirigering, i telestolpar, i grøfter og i hagar med spade og gravemaskin, annleggstraktorer på veg med massar til våre kundar, i fjell og daler med motorsag under kraftlinjer, i hogstmaskiner og lassbærere med tømmerhogst levert med båt til Tyskland eller til vedproduksjon i Norske heimar.

Bestill gratis synfaring
fagfelt

Privattjenester

Hagearbeid

Tun

Bustad

Gjerde

Vel utført jobb av GSH. Raskt planlagt og levert, med fantastisk bra resultat!

Kunde i Førde
GSH.AS

Alt av anlegg- og hagearbeid

GSH utfører alle typar hage- og anleggsarbeid, og vi har lang erfaring med effektiv tilpassing av våre tenester, for å sikre best mogleg resultat for våre kundar.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg vidare i ditt prosjekt!

Kontakt oss for uforpliktende samtale
Fagfelt

Proff & offentlig

SKOGRYDDING

GRAVEARBEID

FIBER

TRAFIKK

Din Lokale Anleggsaktør

Følg oss på facebook